השלמת הקמתו של בית מגורים, מבנה רב קומות, בית פרטי או כל בניין שהוא מצריכה משאבים רבים – תכנוניים, הנדסיים ובירוקרטיים. במהלך הדרך יש צורך להגיש תוכניות לאישור ויש לקבל גם אישורים שונים תוך כדי הבניה. בסופו של דבר, המטרה הסופית היא קבלת טופס 4, שמשמעותו היא שניתן לבצע אכלוס סופי של המבנה.

על אישור מסוג זה חותמים, בסופו של דבר, הגורמים המוסמכים לכך ברשויות המקומיות – בעלי תפקידים בוועדה לתכנון ובניה וכן מהנדס עירוני. 

אישורים מכל הרשויות 
ללא קבלת טופס 4 חל איסור לאכלס את המבנה שכן היבטים מסוימים עשויים להיות מסוכנים מבחינה בטיחותית, מבחינה סביבתית ומבחינות נוספות. טופס זה, מעיד על כך כי המבנה הסופי תואם את היתר הבניה המקורי. במידה ונעשו שינויים, יש להראות כי הללו נעשו בהתאם לצרכים בשטח ובשל אילוצים שונים. אכלוס המבנה לא יאושר במידה ולא יהיה על דעתן של רשויות רלוונטיות. למשל, אישור כיבוי אש שמעיד כי שירותי הכבאות התרשמו שקיימת בטיחות אש.

אישורים צריכים להינתן במסגרת החתימות על הטופס גם מחברות הגז, אישור לגבי חיבורי מים וביוב, מערכות סולאריות במידה וישנן, אישורים מחברת החשמל. בנוסף, יש לדאוג לכך שבמהלך הבניה ועוד לפני האכלוס יבוצע הפינוי של הפסולת בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה. 
 

קבלת טופס 4


אכלוס ובניה ירוקה ונקיה 
כיום, כאשר מרבית הפרויקטים הגדולים לבניה ובוודאי גם הבניה הפרטית שואפים להיעשות בטכניקה הירוקה, קבלת טופס 4 הולכת יד ביד עם שימוש ראוי בחומרי גלם ופינוי הפסולת לאתר מורשה. אתר מורשה, במשמעות של הרשאה שניתנה על ידי המשרד להגנת הסביבה, כך שהפסולת לא תיצור זיהום בקרקע ולא תפגע באיכות האוויר או המים וכמובן, תוך אפשרות לבצע מחזור אפקטיבי ככל שניתן. 

היבט חשוב זה, דהיינו אישור התקשרות לקליטת פסולת שניתן מאתר פסולת מורשה, הינו חלק מובנה בכל אישור אכלוס וקבלת טופס מתאים. חשיבות מיוחדת קיימת כאשר מבקשים שהפרויקט יוגדר כ"בנייה ירוקה". אתרי פסולת ומטמנות ובפרט כאלה שמבצעים מחזור מיטבי של הפסולת חשובים לקבלן, לבונה, לדיירים, לסביבה ולציבור הרחב בכלל. למידע נוסף פנו אל חברת ר.ע אופק בע"מ.
 
072-33-80-563           ofek@raofek.com           יציב 22 עטרות ירושלים
arrow-left6, arrow-left, left, previous
מענה מהיר וזמינות מיידית!
צרו קשר ונחזור בהקדם
ר.ע. אופק בע"מ - פינוי פסולת בניין